HAC Logo 120

Twitter Facebook Instagram

Op 3 Mei jl: verbeterde Chantal Baartse het 16 jaar oude clubrecord op de 1500 mtr., dat sinds 1997 op naam stond van Margret Sandbrink. Chantal liep in Utrecht op deze afstand een mooie tijd van 4.48.26 min. en verbeterde het oude record met 2.18 sec.

Onze sponsoren